• Grafika zdjęcie główne góra strony
  • Grafika zdjęcie główne góra strony

Wyrok skazujący dla członków zorganizowanej grupy przestępczej dokonującej uszczupleń podatkowych w związku z obrotem paliwami płynnymi

 

W dniu 25 stycznia 2019r. w Sądzie Okręgowym we Wrocławiu w III Wydziale Karnym  w postępowaniu o sygnaturze akt  III K 100/18  zapadł nieprawomocny wyrok skazujący wobec oskarżonych Kasjana R. oraz Przemysława M.  

Wymienione osoby zostały oskarżone przez Prokuraturę Regionalną we Wrocławiu o działanie w ramach zorganizowanej grupy przestępczej dokonującej  uszczupleń podatkowych w związku z obrotem paliwami płynnymi. W wyniku działalności grupy zostały uszczuplone należności podatkowe Skarbu Państwa w  podatku akcyzowym i podatku od towarów i usług w kwocie nie mniejszej niż 4 550 148,00 zł.                                                                                                                        

Działanie Kasjana R. i Przemysława M. polegało na  poświadczaniu nieprawdy w dokumentach, a w przypadku oskarżonego Kasjana R. również na podejmowaniu czynności, które miały na celu udaremnienie lub znaczne utrudnienie stwierdzenia przestępczego pochodzenia środków płatniczych pochodzących z popełnionych czynów zabronionych, polegających na dokonywaniu uszczupleń podatkowych – należności Skarbu Państwa.

Sąd Okręgowy we Wrocławiu wymierzył Kasjanowi R. za cztery czyny karę łączną 4 (czterech) lat pozbawienia wolności, a także łączną karę 300 (trzystu) stawek dziennych grzywny,  ustalając wysokość jednej stawki na kwotę 70 (siedemdziesięciu) złotych oraz orzekł przepadek równowartości korzyści majątkowych osiągniętych z popełnienia przestępstwa.    

Oskarżonego Przemysława M. Sąd skazał za trzy czyny na karę łączną 2 (dwóch) lat pozbawienia wolności, orzekając również karę 100 (stu) stawek dziennych grzywny i ustalając wysokość jednej stawki na kwotę 70 (siedemdziesięciu) złotych oraz przepadek równowartości korzyści majątkowych osiągniętych z popełnienia przestępstwa.   

Wyrok nie jest prawomocny.