• Grafika zdjęcie główne góra strony
  • Grafika zdjęcie główne góra strony

Tymczasowe aresztowania członków grupy przestępczej podejrzanych o oszustwa i pranie brudnych pieniędzy

Prokuratura Regionalna we Wrocławiu nadzoruje śledztwo sygn. RP I Ds. 4.2019, którego przedmiotem jest działalność zorganizowanej grupy przestępczej, polegająca na popełnianiu przestępstw przeciwko mieniu i obrotowi gospodarczemu.

W jego toku, w dniu 16 czerwca 2020r. policjanci z Zarządu we Wrocławiu Centralnego Biura Śledczego Policji przeprowadzili na terenie województwa dolnośląskiego czynności, w wyniku których zatrzymano 3 osoby oraz zabezpieczono dokumentację bankową, sprzęt komputerowy oraz nośniki danych informatycznych.

Zatrzymani zostali przewiezieni do jednostki regionalnej prokuratury, gdzie usłyszeli zarzuty działania w zorganizowanej grupie przestępczej mającej na celu popełnianie przestępstw przeciwko mieniu i obrotowi gospodarczemu, zarzuty doprowadzenia osób prowadzących działalność gospodarczą na terytorium Polski do niekorzystnego rozporządzenia ich mieniem w postaci zapłaty zaliczki za nieistniejący towar poprzez wprowadzanie ich w błąd co do możliwości i zamiaru sprzedaży stali oraz przestępstwa prania brudnych pieniędzy tj. udaremnienia stwierdzenia przestępczego pochodzenia i miejsca umieszczenia środków płatniczych pochodzących z korzyści związanych z popełnieniem czynów zabronionych.

Dwóch podejrzanych zarzucanych im czynów dopuściło się w warunkach  powrotu do przestępstwa.

Ustalony mechanizm działalności grupy polegał na przyjmowaniu i przekazywaniu, w porozumieniu z innymi osobami, za pośrednictwem rachunków bankowych, środków pieniężnych pochodzących z korzyści majątkowych uzyskanych z przestępstwa polegającego na doprowadzeniu innych osób, prowadzących działalność gospodarczą na terenie Polski, do niekorzystnego rozporządzenia ich mieniem wielkiej wartości w kwocie prawie 2,5 miliona złotych poprzez wprowadzenie ich za pośrednictwem urządzeń służących do porozumiewania się na odległość, przy jednoczesnym podszywaniu się za przedstawicieli czeskiej spółki, w błąd co do możliwości i zamiaru sprzedaży stali zbrojeniowej.

Wcześniej sprawcy przestępstwa, przy wykorzystaniu adresów poczty elektronicznej, założonej głównie u zagranicznych podmiotów, rozsyłali do polskich przedsiębiorców, prowadzących działalność gospodarczą na terenie całego kraju, oferty handlowe zawierające propozycje sprzedaży stali zbrojeniowej lub podobnych produktów.

Po otrzymaniu przedpłaty, średnio w wysokości około 23 tysięcy złotych, urywali wszelki kontakt i nie realizowali zamówienia.

Na wniosek prokuratora Sąd Rejonowy dla  Wrocławia - Śródmieścia zastosował wobec dwóch podejrzanych środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania.

W stosunku do trzeciego stosowane są środki zapobiegawcze o charakterze wolnościowym – poręczenie majątkowe oraz dozór policji.

Śledztwo ma charakter rozwojowy.