• Grafika zdjęcie główne góra strony
  • Grafika zdjęcie główne góra strony

Prokurator skierował akt oskarżenia przeciwko 10 osobom oskarżonym o działanie w zorganizowanej grupie przestępczej zajmującej popełnianiem przestępstw i przestępstw skarbowych polegających na wyłudzaniu zwrotu podatku VAT

W dniu 28 grudnia 2018r. Prokuratura Regionalna we Wrocławiu skierowała do Sądu Okręgowego w Legnicy akt oskarżenia przeciwko 10 osobom: Robertowi Ł.  Markowi W., Piotrowi J., Andrzejowi Z., Rafałowi Ł., Dariuszowi K., Robertowi S., Rafałowi L., Grzegorzowi L., Jerzemu R., oskarżonym o uczestnictwo w procederze w ramach zorganizowanej grupy przestępczej określonej w art. 258 § 1 k.k., jak również popełnienia w jej strukturze występków kwalifikowanych z art. 56 § 1 k.k. i art. 62 § 2 k.k.s. i art. 61 § 1 k.k.s. i art. 76 § 1 k.k.s. w zw. z art. 6 § 2 k.k.s. w zw. z art. 7 § 1 k.k.s. w zw. z art. 37 § 1 pkt 1, 2 i 5 k.k.s. w zbiegu idealnym czynów określonym art. 8 § 1 k.k.s. z przestępstwami kwalifikowanymi dyspozycją art. 286 § 1 k.k. w zw. z art. 294 § 1 k.k. i art. 271 § 1 i § 3 k.k. w zw. z art. 11 § 2 k.k. w zw. z art. 12 k.k. w zw. z art. 65 § 1 k.k., jak również z art. 299  1 i 5 k.k. w zw. z art. 12 k.k. w zw. z art. 65 § 1 k.k.

Zakres zarzucanych oskarżonym czynów obejmuje kwotę uszczuplenia podatku VAT wartości 22.166.975,63 zł.

W toku śledztwa poprzedzającego skierowanie aktu oskarżenia, ujawniono, że osoby reprezentujące podmioty gospodarcze: EKO – ALU MIEDŹ TRADE Sp. z o.o. z/s w Kowalach, RAMAD Sp. z o.o. z/s w Białymstoku, PPHU GAMA Jerzy Rozdeba w Bielsku Białej, ROB – ZIEM Robert Warzecha w Poznaniu, PPHU ORLANDO Piotr Jurkiewicz w Legnicy oraz PHU ECOTERRA Marek Warenica we Wrocławiu, PHU FABIX Dariusz Kogut, BLECK STAL Robert Surmaj, PPHU MEGRAF Rafał Łuczak oraz Wojciech Mocek METAL-BUD - w okresie od kwietnia 2011r. do marca 2012r. w Legnicy i szeregu innych miejscach na terenie kraju uczestniczyły w fikcyjnym obrocie miedzią i mosiądzem w postaci katod i sztabek, którą zbywać miały dla RAMAD Sp. z o.o. z/s w Białymstoku oraz CHRONOS PROJEKT z/s w Warszawie, a te z kolei do odlewni EKO ALU - MIEDŹ TRADE Sp. z o.o. z/s w Praszce na opolszczyźnie.

Podmiot ten z kolei sprzedawał rzekomy towar do firm JPC Konsorcjum Sp. z o.o. z/s we Wrocławiu i SOLVATECH Sp. z o.o. w Lubinie, natomiast oba w/wym. podmioty dokonywały sprzedaży odlewów zakupionych z EKO ALU - MIEDŹ TRADE Sp. z o.o. do KGHM METRACO Polska Miedź S.A. z/s w Legnicy - Baza Obrotu Złomem Szklary Górne koło Lubina.

Transakcje były dokumentowane niezgodnymi z rzeczywistością fakturami i zmierzały do uzyskania nienależnego zwrotu podatku VAT z tytułu zbycia towaru. Rola najniżej położonych w ogniwie podmiotów polegała zarówno na wprowadzeniu rzekomego towaru do obrotu poprzez fikcyjne faktury mające pochodzić od firm, które faktycznie działają na rynku obrotu złomem, w tym metali kolorowych, jak też od podmiotów gospodarczych, które powstały jedynie dla realizacji procederu objętego postępowaniem, oraz na realizacji wypłat gotówkowych, a ich rachunki bankowe pełnić miały rolę kont docelowych.

Ustalenia poczynione w toku śledztwa nie pozwoliły na konstatację, czy cały obrót był fikcyjny, zaś przedmiotem kolejnych transakcji był ten sam towar, bądź też pochodzenie wskazanego towaru jest nieznane, a tym samym nielegalne, bowiem
w toku procederu gąski miedzi i mosiądzu zostały wprowadzone do obrotu.

Niezależnie od powyższego, celem działań podejmowanych przez członków grupy przestępczej, zajmującej się opisanym procederem, było wprowadzenie do obrotu na podstawie fikcyjnej dokumentacji sztabek-gąsek wskazanych metali, ukierunkowane na wyłudzenie zwrotu nienależnego podatku VAT i brak jego wpłaty.

Na fikcyjność obrotu wskazuje również okoliczność, iż towar, w niezmienionej postaci, miał być transportowany z okolic Legnicy, gdzie faktycznie „działalność” prowadziły uczestniczące w rzekomym obrocie osoby, do odlewni EKO ALU-MIEDŹ TRADE z/s w Praszce na Opolszczyźnie, a kolejno sprzedawany dla ostatecznych odbiorców – firm z okolic Lubina. Działania te nie znajdują żadnego uzasadnienia gospodarczego ani logistycznego.

Podkreślić należy, iż z uzyskanych w toku postępowania przygotowawczego materiałów wynika, że w licznych przypadkach przedstawiciele firm mających dostarczać złom miedziany i mosiężny do podmiotów objętych śledztwem lub wykonywać na ich rzecz usługi transportowe zaprzeczyli rzekomym transakcjom
z firmami objętymi przedmiotem postępowania.

Oskarżonym grozi kara do 10 lat  pozbawienia wolności.