• Grafika zdjęcie główne góra strony
  • Grafika zdjęcie główne góra strony

Prokurator Generalny uwzględnił wniosek Prokuratora Regionalnego we Wrocławiu o wywiedzenie kasacji na niekorzyść skazanych za zabójstwo

Prokurator Regionalny we Wrocławiu wystąpił do Prokuratora Generalnego z wnioskiem o skierowanie kasacji od wyroku Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu z dnia 18 czerwca 2019r. w sprawie o sygnaturze II AKa 153/19 dotyczącej zbrodni zabójstwa popełnionej przez dwóch sprawców, którzy w trakcie spotkania towarzyskiego zaatakowali pokrzywdzonego. Najpierw zadawali mu liczne ciosy metalową nogą od stołu, powodując rozległe obrażenia całego ciała. Mimo bezbronności ofiary kontynuowali atak, rozbijając na jego głowie panele podłogowe, ponadto rozbitą szklaną butelką nacięli mu okolice krocza, aż wreszcie rzucili betonowy bloczek na klatkę piersiową pokrzywdzonego. W wyniku odniesionych obrażeń pokrzywdzony zmarł.

Sąd I instancji - Okręgowy w Opolu, uznał, że oskarżeni pobili pokrzywdzonego działając z zamiarem bezpośrednim spowodowania ciężkiego uszczerbku na zdrowiu. Obrażenia, których doznał skutkowały jego śmiercią. Kwalifikując ten czyn jako przestępstwo z art. 156 § 3 kk.k., wyrokiem z 28 lutego 2019r., wymierzył im kary 12 i 8 lat pozbawienia wolności.

Od tego wyroku apelację złożył prokurator.

Sąd Apelacyjny we Wrocławiu wyrokiem z dnia 18 czerwca 2019r.  zmienił zaskarżony wyrok w ten sposób, że uznał oskarżonych za winnych zarzucanego im aktem oskarżenia przestępstwa zabójstwa z art. 148 § 1 k.k., przy czym przyjął, że sprawcy działali z zamiarem ewentualnym pozbawienia życia pokrzywdzonego i wymierzył im kary 15 i 10 lat pozbawienia wolności.

W tych okolicznościach Prokurator Regionalny we Wrocławiu skierował do Prokuratora Generalnego wniosek o wywiedzenie kasacji na niekorzyść skazanych.

Minister Sprawiedliwości - Prokurator Generalny podzielił stanowisko przedstawione przez Prokuratora Regionalnego we Wrocławiu. Działając z jego upoważnienia, kasację od wyroku Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu z dnia 18 czerwca 2019r., w sprawie o sygnaturze II AKa 153/19 do Sądu Najwyższego złożył prokurator Robert Hernand - Zastępca Prokuratora Generalnego. Zarzucił, że sąd, zmieniając w wyniku wadliwie przeprowadzonej kontroli odwoławczej orzeczenie Sądu I instancji, dokonał nieprawidłowej oceny materiału dowodowego. Wskazał, że jego prawidłowa ocena w zakresie zamiaru z jakim działali oskarżeni – z uwzględnieniem natężenia agresji, liczby zadanych ciosów, siły z jaką zostały zadane, użytych przedmiotów, kontynuowania ataku mimo utraty przytomności ofiary, pozostawienia jej w stanie agonalnym - powinna skutkować uznaniem, że sprawcy działali z zamiarem bezpośrednim, czyli że celem ich działania było zabicie ofiary.

Przyjęcie kwalifikacji zabójstwa popełnionego z zamiarem bezpośrednim winno zaś znaleźć odbicie w surowszej karze wymierzonej sprawcom za popełnioną zbrodnię.

Prokurator Generalny wniósł o uchylenie wyroku w całości i przekazanie sprawy
do ponownego rozpoznania Sądowi Apelacyjnemu we Wrocławiu w postępowaniu odwoławczym.