• Grafika zdjęcie główne góra strony
  • Grafika zdjęcie główne góra strony

Pięć osób zatrzymanych w dniu 06.02.2019r. usłyszało prokuratorskie zarzuty.

W dniach 6 - 7 lutego 2019r. w Prokuraturze Regionalnej we Wrocławiu  przedstawiono zarzuty pięciu osobom zatrzymanym przez CBA w dniu 6 lutego 2019r. w związku z prowadzonym przez Prokuraturę Regionalną we Wrocławiu postępowaniem  przygotowawczym dotyczącym nieprawidłowości w reprywatyzacji nieruchomości warszawskich.

Mirosławowi B. warszawskiemu przedsiębiorcy i nabywcy roszczeń, przedstawiono dwa zarzuty o czyny z art. 21 § 2 k.k. w związku z art. 231 § 2 k.k. i w związku z art. 12k.k., polegające na działaniu wspólnie i w porozumieniu z urzędnikami, którzy nie dopełnili swoich obowiązków, w celu osiągniecia korzyści majątkowej.

Krzysztof D. pełnomocnik w postępowaniach reprywatyzacyjnych wielu podmiotów – nabywców roszczeń do warszawskich gruntów, usłyszał dwa zarzuty popełnienia czynów z art. 21 § 2 k.k. w związku z art. 231 § 2 k.k. w związku z art. 12 k.k., polegających na działaniu wspólnie i w porozumieniu z urzędnikami, którzy nie dopełnili swoich obowiązków, w celu osiągniecia przez inną osobę korzyści majątkowej.

Jackowi W., byłemu urzędnikowi w Wydziale Spraw Dekretowych i Związków Wyznaniowych Biura Gospodarki Nieruchomościami Urzędu m.st. Warszawy, który pozostaje już pod dwoma zarzutami z art. 231 § 1 k.k.i art. 228 § 1 k.k., przedstawiono cztery nowe zarzuty, w tym dwa zarzuty o popełnienie czynów z art. 231 § 2 k.k. w związku z art. 12 k.k. polegających na niedopełnieniu obowiązków w związku z prowadzonymi postępowaniami administracyjnymi, w celu osiągniecia korzyści majątkowej przez Mirosława B. i dwa zarzuty o czyny  z art. 228 § 1 k.k., tj. przyjęcia korzyści majątkowych w łącznej kwocie 20 000,00 złotych,

Bogusławie D.-R. - radcy prawnej zatrudnionej na samodzielnymi stanowisku w  Urzędzie m. st. Warszawy, przedstawione zostały dwa zarzuty popełnienia czynów z art. 231 § 1 k.k., polegających na niedopełnieniu obowiązków służbowych poprzez zawarcie niekorzystnych dla interesów majątkowych miasta Warszawy aktów notarialnych,

Leszkowi Z. - warszawskiemu notariuszowi, zarzucono popełnienie dwóch przestępstw urzędniczych - tj. z art. 231 § 2 k.k., polegających na niedopełnieniu obowiązków w celu osiągniecia korzyści majątkowej w postaci wynagrodzenia za dokonanie czynności notarialnych.

Działania warszawskiego handlarza roszczeń Mirosława B. spowodowały ponowne przeprowadzenie postępowań administracyjnych dotyczących nieruchomości warszawskich, które na mocy dekretu z dnia 26 października 1945 roku o własności i użytkowaniu gruntów na obszarze m.st Warszawy (Dz.U. nr 50, poz. 279) przeszły na własność m.st. Warszawy.

W ramach niezasadnie wszczętych i przeprowadzonych postępowań administracyjnych doszło w Urzedzie m. st. Warszawy  2012 roku do wydania decyzji o ustanowieniu prawa użytkowania wieczystego do dwóch nieruchomości warszawskich na rzecz Mirosława B. Następnie na podstawie tych decyzji sporządzone zostały akty notarialne dotyczące ustanowienia użytkowania wieczystego gruntów na rzecz nabywców roszczeń.

Zarzuty stawiane podejrzanym obejmują okres od 2011 do 2014 roku.

Wartość szkody objętej zarzutami, a poniesionej przez m.st. Warszawę wynosi ponad 13 500 000,00 zł.

Podejrzanym mężczyznom grozi kara od roku do 10 lat pozbawienia wolności, zaś podejrzanej Bogusławie D.-R. grozi kara pobawienia wolności do lat 3.

W najbliższym czasie Prokuratura podejmie decyzje o zastosowaniu wobec podejrzanych środków zapobiegawczych, w tym o ewentualnym wystąpieniu do sądu z wnioskami o ich tymczasowe aresztowanie, o czym poinformuje odrębnym komunikatem.