• Grafika zdjęcie główne góra strony
  • Grafika zdjęcie główne góra strony

Ekstradycja podejrzanych ze Szwajcarii

W dniu 13 maja 2020r., w ramach postępowania ekstradycyjnego, trafił do Polski Zdzisław K. - podejrzany w śledztwie prowadzonym przez Prokuraturę Regionalną we Wrocławiu.

Wymieniony został wydany, w ramach postępowania o wydanie przez państwo obce osoby przeciwko której na terenie Polski wszczęto postępowanie karne, z terytorium Szwajcarii, gdzie przebywał od kilku lat. Wraz z nim, na wniosek Prokuratury Regionalnej we Wrocławiu, zgłoszony za pośrednictwem Ministra Sprawiedliwości,  strona szwajcarska wydała także jego żonę i córkę, które w prowadzonym śledztwie także mają status podejrzanych.

Wobec całej trójki, po przetransportowaniu ich do Polski, stosowany jest izolacyjny środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania.

Zdzisław K. usłyszał zarzuty kierowania zorganizowaną grupą przestępczą, mającą na celu dokonywanie przestępstw przeciwko mieniu oraz przeciwko prawom pracowniczym, a także przestępstw polegających na udaremnianiu i ukrywaniu pochodzenia środków pieniężnych,

tj. o przestępstwo z  art.  258 § 1 i 3 k.k.

oraz przestępstwa oszustwa - tj. doprowadzenia wielu osób fizycznych i prawnych do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie nie mniejszej niż 93 652.290,03 złotych, stanowiącym mienie znacznej wartości, przekazane przez kontrahentów celem opłacenia składek na ubezpieczenie społeczne i zaliczek z tytułu Pit 4 osób wykonujących prace,  które następnie przeznaczył na cele własne członków grupy,

tj. o przestępstwo  z art. 286 § k.k. i inne.

Prokurator zarzucił mu także, że w ramach zorganizowanej grupy przestępczej oraz wedle ustalonego wcześniej podziału ról i w celu osiągnięcia korzyści majątkowej uporczywie naruszał prawa pracowników wynikające ze stosunku pracy i ubezpieczenia społecznego w ten sposób, że zaniechał odprowadzenia składek na ubezpieczenie społeczne na rachunek Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, zaliczek od dochodów osób fizycznych na rachunki właściwych urzędów skarbowych wynikających z zatrudniania pracowników przez K.u.K. International Logistic + Handels GmbH oraz Centrum Niderlandzkie spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, a następnie przywłaszczył środki w kwocie nie mniejszej niż 8.831.218,23 złotych,

tj. o przestępstwo z art. 218 § 1a kk i art. 284 § 1 kk w zw. z art. 294 § 1 kk i w zw. z art. 11 § 2 kk w zw. z art. 12 kk w zw. z art. 65 § 1 kk

że w ramach zorganizowanej grupy przestępczej, w celu udaremnienia lub znacznego utrudnienia stwierdzenia przestępnego pochodzenia środków pieniężnych w łącznej kwocie nie mniejszej niż 27.979.000 złotych,  a także w celu utrudnienia ich wykrycia, zajęcia lub orzeczenia przepadku, przeprowadził szereg operacji finansowych pod pozornym tytułem,                                                                                                                                            

tj. o przestępstwo z art. 299 § 1 i 5 k.k.                                                                                                          

a także, że kierował udaremnieniem przeprowadzenia czynności służbowych realizowanych w celu kontroli w zakresie inspekcji pracy przez inspektorów pracy w K.u.K. Internationale Logistik+ Handels+ Beteiligungs + Verwaltungs Polska  spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Olsztynie,                                

tj. o przestępstwo z art. 18 § 1 kk w zw. z art. 225 § 2 kk 

Halinie K. i Annie K. zarzucono udział w zorganizowanej grupie, kierowanej przez Zdzisława K., mającej na celu dokonywanie przestępstw przeciwko mieniu oraz przeciwko prawom pracowniczym, a także przestępstw polegających na udaremnianiu i ukrywaniu pochodzenia środków pieniężnych oraz współudział w popełnieniu pozostałych czterech czynów zarzuconych Zdzisławowi K.

Na ściganie podejrzanych w zakresie powyższych zarzutów strona szwajcarska wyraziła zgodę.