• Grafika zdjęcie główne góra strony
  • Grafika zdjęcie główne góra strony

Dwie osoby tymczasowo aresztowane w sprawie dot. reprywatyzacji nieruchomości warszawskich

W dniu 4 kwietnia 2019r. prokuratorzy Prokuratury Regionalnej we Wrocławiu podjęli decyzję o skierowaniu do sądu wniosku o zastosowanie środka zapobiegawczego w postaci tymczasowego aresztowania wobec zatrzymanych w dniu 3 kwietnia 2019r. podejrzanych Krzysztofa R. oraz Andrzeja D.

Andrzejowi D. w toku śledztwa zarzucono podejmowanie działań mających na celu udaremnienie i utrudnienie toczącego się postępowania przygotowawczego o sygn. RP I Ds. 38.2016.

Na podejrzanym Krzysztofie R. ciążą zarzuty o charakterze korupcyjnym - przyjęcia korzyści majątkowej w wysokości nie mniejszej niż 300 000,00zł, w związku z reprywatyzacją warszawskich nieruchomości położonych przy ul. Garwolińskiej 11, Borzymowskiej, Wolskiej 99, 101, 103 oraz Piaseczyńskiej 32. Jego zatrzymanie w dniu 3 kwietnia 2019r. nastąpiło w związku z uzyskaniem nowych dowodów i ustaleniem nowych faktów, z których wynika, że podejrzany w sposób bezprawny utrudniał prowadzone przeciwko niemu postępowanie.

W dniu 5 kwietnia 2019r. Sąd Rejonowy dla Wrocławia - Śródmieścia zastosował wobec podejrzanych Andrzeja D. i Krzysztofa R. środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania na okres trzech miesięcy, wskazując na realną obawę matactwa.