• Grafika zdjęcie główne góra strony
  • Grafika zdjęcie główne góra strony

Areszt w sprawie dotyczącej tzw. karuzeli Vat - owskiej

Prokuratura Regionalna we Wrocławiu Wydział II ds. Przestępczości Finansowo - Skarbowej nadzoruje śledztwo dotyczące popełniania przestępstw przeciwko mieniu, obrotowi gospodarczemu oraz dokumentom oraz przestępstw skarbowych, a polegających na dokonywaniu w ramach różnych podmiotów gospodarczych uszczupleń podatkowych należności Skarbu Państwa z tytułu podatku od towarów i usług (VAT) albo narażenia na nienależny zwrot podatkowej należności publicznoprawnej w postaci nadwyżki podatku naliczonego nad należnym w rozumieniu przepisów o podatku od towarów usług do zwrotu na rachunek bankowy, poświadczaniu nieprawdy w dokumentach oraz podejmowaniu czynności, które miały na celu udaremnienie lub znaczne utrudnienie stwierdzenie przestępczego pochodzenia środków płatniczych pochodzących z popełniania czynów zabronionych, polegających na dokonywaniu uszczupleń podatkowych należności Skarbu Państwa, przy czym w ramach opracowanego planu działania, zakładającego podział ról i korzyści uzyskanych z przestępstwa oraz w celu osiągnięcia korzyści majątkowej.

Śledztwo prowadzone jest m. in. w oparciu o zawiadomienie Naczelnika  Urzędu Skarbowego Wrocław - Stare Miasto we Wrocławiu oraz Urzędu Skarbowego w Trzebnicy.

W jego toku, w dniu 15 kwietnia 2020r. prokurator przedstawił zarzuty wobec jednego z podejrzanych, dotyczące między innymi popełnienia czynów z art. 258 § 1 k.k. - tj. działania w zorganizowanej grupie przestępczej i innych przestępstw karno-skarbowych oraz przestępstw przeciwko dokumentom.

Nadto wobec tego podejrzanego prokurator wstąpił z wnioskiem o zastosowanie izolacyjnego środka zapobiegawczego w postaci tymczasowego aresztowania, który został uwzględniony  przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia - Śródmieścia.

Z uwagi na dobro śledztwa i jego rozwojowy charakter, w chwili obecnej nie jest celowe ujawnianie danych dotyczących tożsamości osób podejrzanych ani innych informacji dotyczących prowadzonego postępowania.