• Grafika zdjęcie główne góra strony
  • Grafika zdjęcie główne góra strony

Akt oskarżenia w warszawskiej reprywatyzacji. Oskarżony były prezes reaktywowanej spółki Towarzystwo Przemysłowe Zakładów Mechanicznych Lilpop, Rau i Loewenstein.

W dniu 30 kwietnia 2020r. Prokuratura Regionalna we Wrocławiu, skierowała do Sądu Okręgowego w Warszawie kolejny - ósmy akt w sprawie dotyczącej warszawskiej reprywatyzacji.

Oskarżony to Antoni F. - były prezes reaktywowanej spółki Towarzystwo Przemysłowe Zakładów Mechanicznych Lilpop, Rau i Loewenstein z siedzibą w Warszawie przy ul. Bielańskiej 10.

Wymienionego oskarżono o popełnienie dwóch czynów:

- przestępstwa oszustwa polegającego na doprowadzeniu dwojga pokrzywdzonych do niekorzystnego rozporządzenia mieniem na łączną kwotę 175 000,00zł poprzez podpisanie z nimi umów zbycia praw i roszczeń do nieruchomości warszawskich przy ul. Książęcej, Smolnej i Kruczkowskiego, Emfiteutyczna Kolonia Wsi Wola, Kolonia Fabryczna Augustówka oraz nieruchomości położonej w rejonie ulic Rozbrat, Czerniakowskiej, Ludnej, mimo, że wcześniej roszczenia te, jako prezes spółki Towarzystwo Przemysłowe Zakładów Mechanicznych Lilpop, Rau i Loewenstein z siedzibą w Warszawie przy ul. Bielańskiej 10 przekazał w drodze cesji innemu podmiotowi gospodarczemu,

to jest o czyn z art. 286 § 1 k.k. w zw. z art. 12 § 1 k.k.

- przestępstwa „prania brudnych pieniędzy”  tj. podjęcia czynności mający na celu udaremnienie lub znaczne utrudnienie stwierdzenia przestępczego pochodzenia środków płatniczych w kwocie 157 350,00zł, pochodzących z przestępstwa popełnionego na szkodę pokrzywdzonych oszustwem,

tj. o czyn z art. 299 § 1 k.k. w zw. z art. 12 § 1 k.k.

Oskarżonemu grozi kara pozbawienia wolności do lat 8.