Aktualności

Wydział Zamiejscowy Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i K.....

Informuję, że siedziba Dolnośląskiego Wydziału Zamiejscowego Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej we Wrocławiu mieści się przy ulicy Piłsudskiego 76/78 we Wrocławiu.
Naczelnikiem Wydziału jest prokurator Robert Tomankiewicz.
 
Numer telefonu do sekretariatu Wydziału Zamiejscowego – 71 335 26 18.

06 kwietnia 2016r.
Powołanie kierownictwa Prokuratury Regionalnej we Wrocławiu

W dniu dzisiejszym, w siedzibie Prokuratury Regionalnej we Wrocławiu, odbyła się uroczystość wręczenia aktów powołania Prokuratorowi Regionalnemu oraz Zastępcy Prokuratora Regionalnego we Wrocławiu. Nominacje wręczył Zastępca Prokuratora Generalnego – prokurator Robert Hernand.
Z dniem 10 marca 2016 r. na stanowisko Prokuratora Regionalnego we Wrocławiu powołany został prokurator Piotr Kowalczyk. Jednocześnie na stanowisko Zastępcy Prokuratora Regionalnego we Wrocławiu powołany został prokurator Ireneusz Czopek.

10 marca 2016r.
Kara za łapówki

W dniu 9 lutego 2016 r., przed Sądem Rejonowym w Zielonej Górze, zapadł wyrok skazujący Bogusława M. za dwa przestępstwa korupcyjne. Akt oskarżenia w tej sprawie został skierowany przez Prokuraturę Apelacyjną we Wrocławiu w dniu 11 marca 2015 r.
Pierwsze z przestępstw, za które został skazany Bogusław M. polega na tym, że będąc kierownikiem zakładu opieki zdrowotnej przy zakładzie karnym uzależniał wykonanie czynności służbowej w postaci sporządzenia dokumentacji lekarskiej wskazującej na konieczność leczenia osadzonego poza zakładem karnym od otrzymania ko.....

04 marca 2016r.
Prokuratura Regionalna we Wrocławiu

Z dniem 4 marca 2016 r., na podstawie art. 29 Ustawy z dnia 28 stycznia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę Prawo o prokuraturze  (Dz.U. z 2016 r., poz. 178), znosi się prokuratury apelacyjne, a tworzy prokuratury regionalne. Zgodnie z art. 30 wskazanej wyżej Ustawy, do dnia powołania prokuratorów prokuratur regionalnych, ich zadania w prokuraturach regionalnych wykonują prokuratorzy dotychczasowych prokuratur apelacyjnych.
W związku z tym w siedzibie Prokuratury Regionalnej we Wrocławiu, przy ulicy Piłsudskiego 76/78, prokuratorzy .....

04 marca 2016r.
Wyrok - 9 lat pozbawienia wolności za przestępstwa narkotykowe

W dniu 17 lutego 2016r., przed Sądem Okręgowym w Gdańsku, zapadł wyrok skazujący w połączonych sprawach Prokuratury Apelacyjnej we Wrocławiu o sygnaturach Ap V Ds. 15/13 oraz Ap V Ds. 31/11.
Wyrokiem tym Rafał B. został skazany za przestępstwo z art. 258 § 1 k.k. polegające na udziale w zorganizowanej grupie przestępczej mającej na celu popełnianie przestępstw określonych w ustawie o przeciwdziałaniu narkomanii, założonej i kierowanej przez Piotra J., a także za wprowadzenie do obrotu znacznych ilości środka odurzającego w postaci kokainy zakwalifikowane z art. 56 u.....

19 lutego 2016r.