Aktualności

Nieobecność rzecznika

Z powodu nieobecności rzecznika prasowego Prokuratury Apelacyjnej we Wrocławiu w okresie od 29 lipca 2015 r. do 11 sierpnia 2015 r., informacji udzielać będzie Zastępca Prokuratora Apelacyjnego – Pan prokurator Wiesław Bilski.

28 lipca 2015r.
Oskarżony paser

W dniu 30 czerwca 2015 r. Prokuratura Apelacyjna we Wrocławiu skierowała akt oskarżenia w sprawie o sygn. V Ds. 49 /15 przeciwko Piotrowi B. o czyn z art. 291 § 1 k.k. i art. 270 § 1 k.k. w zw. art. 11 § 2 k.k. w zw. z art. 12 k.k.
Piotr B. został oskarżony o to, że działając w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, wspólnie i w porozumieniu z Tadeuszem W., udzielił Andrzejowi J. pomocy do zbycia samochodu marki Audi Q7 o wartości 152.123 zł. Samochód ten został uprzednio skradziony w Getafe w Hiszpanii.
Przestępstwo z.....

28 lipca 2015r.
Kolejny diagnosta oskarżony o poświadczanie nieprawdy

Prokuratura Apelacyjna we Wrocławiu skierowała akt oskarżenia w sprawie o sygn. Ap V Ds 35/12 do Sądu Rejonowego dla Wrocławia-Śródmieścia, przeciwko Władysławowi K. i trzem innym osobom oskarżonym o poświadczanie nieprawdy i wyłudzenie poświadczeń nieprawdy. Władysława K. oskarżono o przestępstwo z art. 271 § 3 kk polegające na tym, że w grudniu 2011r. w Gdyni, jako uprawniony diagnosta Podstawowej Stacji Kontroli Pojazdów, będąc upoważniony do przeprowadzania badań oraz wystawiania zaświadczeń o przeprowadzonym badaniu technicznym pojazdów, poświadczył nieprawdę w zaświadczeniu oraz stano.....

28 lipca 2015r.
Rejestrowali kradzione samochody na podstawie fałszywych dokumentów

Prokuratura Apelacyjna we Wrocławiu skierowała akt oskarżenia w sprawie o sygnaturze Ap V Ds. 41 /15,, przeciwko Bronisławowi S. i dwóm innym osobom oskarżonym o przestępstwa związane z nabywaniem i nadawaniem pozorów legalnego pochodzenia samochodom pochodzącym z przestępstw.
Bronisława S. oskarżono o to, że w 2007 r. w Bolesławcu udzielił nieustalonym osobom pomocy do zbycia pochodzącego z kradzieży samochodu marki VW Phaeton 3.0 V6 TD o wartości 159 129,36 zł, w ten sposób, iż znalazł na niego nabywcę, a następnie działając wsp&oacu.....

28 lipca 2015r.
Oskarżeni członkowie grupy przestępczej handlujący narkotykami

Prokuratura Apelacyjna we Wrocławiu skierowała akt oskarżenia w sprawie o sygn. Ap. V Ds. 48/15, przeciwko Piotrowi S., Tomaszowi M., Andrzejowi A., Adrianowi W., którzy w okresie od grudnia 2008 r. do grudnia 2009 r. we Wrocławiu, brali udział w zorganizowanej grupie przestępczej kierowanej przez objętego odrębnym postępowaniem karnym Lecha Marcina W.
Członkowie grupy zajmowali się nielegalnym wewnątrzwspólnotowym obrotem znacznych ilości środków odurzających oraz substancji psychotropowych, obrotem znacznych ilości środków odurzających .....

28 lipca 2015r.