Aktualności

Nie sprostują nieprawdziwych twierdzeń

Gazeta Wrocławska odmówiła opublikowania sprostowania informacji zamieszczonych w publikacji Marcina Rybaka pt. „Prokuratura nie wytłumaczy. Po co?”. W związku z tym krzywdzące przeinaczenia, sugestie i nieuprawnione komentarze pozostaną bez ich sprostowania na łamach gazety.
Z odpowiedzi podpisanej przez zastępcę redaktora naczelnego wynika, że skoro stawiane przez dziennikarza tezy były opublikowane w formie pytań i wątpliwości, to nie ma obowiązku opublikowania sprostowania tych nieprawdziwych stwierdzeń.

15 maja 2015r.
Sprostowanie informacji opublikowanych w Gazecie Wroclawskiej

W dniu 30 kwietnia 2015 r. w Gazecie Wrocławskiej ukazał się artykuł red. Marcina Rybaka pod tytułem „Prokuratura nie wytłumaczy. Po co?”.
Jest to kolejny z serii arytukułów tego samego dziennikarza dotyczący sposobu procedowania w związku z budową Narodowego Forum Muzyki we Wrocławiu. W publikacji tej dziennikarz sugeruje, że prokurator prowadzący postępowanie sprawdzające o sygnaturze Ap V Ds. 71/14 działał nieprawidłowo – w tym „mijał się z prawdą” w uzasadnieniu postanowienia o odmowie wszczęcia śledztwa oraz nie spra.....

05 maja 2015r.
Publikacje w Gazecie Wrocławskiej - stanowisko prokuratury

W ostatnich dniach w Gazecie Wrocławskiej ukazało się szereg publikacji dotyczących postanowienia o odmowie wszczęcia śledztwa w sprawie Prokuratury Apelacyjnej we Wrocławiu o sygn. Ap V Ds. 71/14, dotyczącej sprowadzenia bezpośredniego niebezpieczeństwa wyrządzenia znacznej szkody majątkowej Gminie Wrocław w związku z wyłanianiem wykonawcy przy budowie Narodowego Forum Muzyki we Wrocławiu. W sprawie tej zawiadomienie o przestępstwie złożyła Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego
W publikacjach autorstwa Marcina Rybaka zawarte zostały nieprawdziwe tezy i komentarze sug.....

30 kwietnia 2015r.
Dwaj bracia oskarżeni o przestępstwa popełniane w ramach grupy przestępczej

Prokuratura Apelacyjna we Wrocławiu skierowała akt oskarżenia w sprawie o sygnaturze Ap. V Ds. 14/15 przeciwko Danielowi D. oraz Dariuszowi D. o przestępstwa z art. 258 § 1 k.k. i inne.
Zarzuty stawiane oskarżonym dotyczą czynów popełnionych od czerwca 2011 r. do czerwca 2013 r., w ramach zorganizowanej grupy przestępczej kierowanej przez Andrzeja N. Grupa ta zajmowała się nielegalnym wewnątrzwspólnotowym obrotem środkami odurzającymi oraz substancjami psychotropowymi, a także ich obrotem na terenie Polski. Przedmiotem działalności grupy była również upr.....

15 kwietnia 2015r.
Konkurs:

Z okazji Międzynarodowego Dnia Mediacji, Prokurator Generalny ogłasza VI konkurs na pracę pod tytułem:
„Mediacja w zmienionym modelu postępowania karnego”
 Warunki konkursu:
- objętość opracowania: max 20 stron znormalizowanego arkusza autorskiego (40 000 znaków ze spacjami);
- termin nadesłania pracy: 30 września 2015 r.;
Prace należy nadsyłać na adres: Lidia.Mazowiecka @ pg.gov.pl
Dla najlepszej pracy wybranej przez jury, składającego się z przedstawiciel.....

11 marca 2015r.