Aktualności

PRAWOMOCNIE OSĄDZONY ZABÓJCA Z FILHARMONII

Wyrokiem z dnia 15 października 2014 r. Sąd Apelacyjny we Wrocławiu, utrzymał w mocy kary dożywotniego pozbawienia wolności wymierzone Michałowi M. wyrokiem Sądu Okręgowego w Jeleniej Górze za dwa zabójstwa popełnione w nocy z 7 na 8 marca 2013 r. na terenie Filharmonii Dolnośląskiej.
Wyrokiem Sądu Okręgowego w Jeleniej Górze z dnia 5 maja 2014 r. za każdą z dwóch zbrodni zabójstwa, popełnionych ze szczególnym okrucieństwem, Michałowi M. wymierzono kary dożywotniego pozbawienia wolności i karę łączną – dożywotniego pozbawienia wolności. Kara.....

16 października 2014r.
INFORMACJA DLA POKRZYWDZONYCH

Uprzejmie informuję, że osoby pokrzywdzone przestępstwem oraz członkowie ich rodzin mogą skorzystać z bezpłatnej pomocy podmiotów i organizacji pozarządowych, otrzymujących na ten cel dofinansowanie ze środków Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej.
Na stronie internetowej Prokuratury Apelacyjnej we Wrocławiu, zakładce „POKRZYWDZENI”, zamieszczono adres strony internetowej zawierającej na bieżąco aktualizowany wykaz tych podmiotów i organizacji pozarządowych udzielających pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem.
F.....

01 października 2014r.
Konferencja poświęcona ustawie o grach hazardowych

W dniu 17 września 2014 r., w Prokuraturze Apelacyjnej we Wrocławiu, odbyła się konferencja poświęcona omówieniu metod skutecznego ścigania przestępstw związanych z urządzaniem i prowadzeniem działalności w zakresie gier losowych, zakładów wzajemnych i gier na automatach. Zorganizowana została przez Prokuratora Apelacyjnego we Wrocławiu w porozumieniu z Dyrektorem Izby Celnej we Wrocławiu. Podczas konferencji omówiono zagadnienia prawne oraz zasady postępowania przy kontroli przestrzegania przepisów regulujących urządzanie i prowadzenie gier hazardowych, o któ.....

18 września 2014r.
Pierwsza kadencja KRP dobiegła końca

W dniach 2 – 4 września 2014 r. odbyło się pięćdziesiąte z kolei posiedzenie Krajowej Rady Prokuratury. Było to ostatnie posiedzenie trwającej cztery lata pierwszej kadencji Rady. W czasie swojej pierwszej kadencji Rada obradowała łącznie przez 134 dni. W tym czasie podjęto łącznie 2.456 uchwał w sprawach osobowych oraz 41 uchwał programowych, a także zaopiniowano 370 aktów prawnych.
Krajowa Rada Prokuratury została utworzona w związku z reformą Prokuratury wprowadzoną w życie z dniem 31 marca 2010 r., a podstawę prawną jej działania stanowi Ustawa z dnia 20 czerwca 1985 r.&n.....

11 września 2014r.
APEL DO RADY ETYKI MEDIÓW

W związku z powtarzającymi się przypadkami publikowania w Tygodniku „NIE” artykułów autorstwa Joanny Skibniewskiej zawierających nieprawdziwe informacje na temat pracy prokuratorów Prokuratury Apelacyjnej we Wrocławiu, Prokuratura Apelacyjna we Wrocławiu zwróciła się do Rady Etyki Mediów z prośbą o zajęcie stanowiska w sprawie przestrzegania przez autorkę publikacji zasad etycznych sformułowanych w Karcie Etycznej Mediów.
Dotychczas odnotowano dwa przypadki opisania przez red. Joannę Skibniewską działań prokuratorów P.....

11 września 2014r.