Aktualności

NIEOBECNOŚĆ RZECZNIKA PRASOWEGO

W związku z nieobecnością rzecznika prasowego w dniach 11 - 12 grudnia 2014 r., informacji udzielać będzie Zastępca Prokuratora Apelacyjnego - Pan prokurator Wiesław Bilski.

11 grudnia 2014r.
Ostrzeżenie przed oszustami

Prokuratura Apelacyjna we Wrocławiu ostrzega, że ujawniono nowe metody oszustw dokonywanych na szkodę osób starszych, przy zastosowaniu metody określanej dotychczas potocznie „oszustwo na wnuczka”:
Do pokrzywdzonych telefonują osoby informujące ich, że członek rodziny pokrzywdzonego uległ wypadkowi lub jest ciężko chory i potrzebuje pilnie pieniędzy na leczenie lub likwidację skutków wypadku, w którym uczestniczył lub też na pokrycie kosztów postępowania karnego związanego z tym wypadkiem.
Po nieudanej pró.....

10 grudnia 2014r.
Członkowie gangu przed sądem

Prokuratura Apelacyjna we Wrocławiu skierowała akt oskarżenia w sprawie o sygnaturze Ap V Ds. 33/13, przeciwko założycielowi grupy przestępczej – Pawłowi Sz. oraz czternastu innym oskarżonym o popełnienie poważnych przestępstw – w tym między innymi wewnątrzwspólnotowego nabycia znacznej ilości środków odurzających i wprowadzania ich do obrotu, napady rabunkowe, pobicia, kradzieże z włamaniem i inne.
Zorganizowana i kierowana przez Pawła Sz. grupa przestępcza działała w okresie od stycznia 2009 roku do lutego 2013 roku na terenie Kr&.....

03 grudnia 2014r.
Spotkanie prokuratorów z Czech, Niemiec i Polski

W dniu 13 listopada 2014 r., w siedzibie Prokuratury Apelacyjnej we Wrocławiu odbyła się konferencja poświęcona trójstronnej, transgranicznej współpracy z Republiką Federalną Niemiec i Republiką Czeską w zwalczaniu produkcji i handlu krystaliczną metamfetaminą. Konferencja ta została zaplanowana i zorganizowana przez Departament Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Generalnej.
W konferencji tej uczestniczyła Pani prokurator Marzena Kowalska – Zastępca Prokuratora Generalnego, Pan prokurator Zbigniew Górszczyk – Dyrektor De.....

26 listopada 2014r.
Diagnosta oskarżony o potwierdzanie nieprawdy w dokumentach

W dniu 17 października 2014 r. Prokuratura Apelacyjna we Wrocławiu skierowała akt oskarżenia w sprawie o sygn. Ap V Ds. 53/14, przeciwko Andrzejowi G. o dwa przestępstwa z art. 271 § 3 k.k.
Zarzucane oskarżonemu przestępstwa polegały na tym, że jako uprawniony diagnosta Okręgowej Stacji Kontroli Pojazdów w Zgorzelcu, będąc upoważniony do przeprowadzania badań oraz wystawiania zaświadczeń o przeprowadzonym badaniu technicznym pojazdów, działając w celu osiągnięcia korzyści majątkowej poświadczył nieprawdę w zaświadczeniach oraz stanowiących do nich załą.....

03 listopada 2014r.