Aktualności

Zabezpieczanie dokumentacji w KGHM

W dniu 21 października 2015 r. Prokuratura Apelacyjna we Wrocławiu wszczęła śledztwo w sprawie wyrządzenia, w okresie od 2010 roku do 2015 roku szkody w wielkich rozmiarach w majątku KGHM „Polska Miedź’' S.A. w związku z działalnością inwestycyjną spółki, to jest o czyn z art. 296 § 1 k.k. w zw. z art. 296 § 3 k.k.
Śledztwo zostało powierzone do prowadzenia Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego.
W dniu 27 października 2015 r. prokurator, na wniosek ABW, wydał postanowienie w przedmiocie żądania od KGHM dokumentacji i funkcjonariusze wykonywa.....

28 października 2015r.
WYROK - WIELOLETNIE WIĘZIENIE ZA PRZESTĘPSTWA NARKOTYKOWE

Ap V Ds 33/13
Dnia 9 października 2015 r. Sąd Okręgowy w Świdnicy wydał wyrok skazujący członków zorganizowanej grupy przestępczej założonej i kierowanej przez Pawła Sz., działającej w okresie od 2009 do 2013 r., na terenie Złotego Stoku, Nowej Rudy, Kłodzka i innych miejscowości, zajmującej się przywozem z Królestwa Holandii i wprowadzaniem do obrotu znacznych ilości środków odurzających oraz znacznych ilości substancji psychotropowych.
Akt oskarżenia w tej sprawie skierowano w październiku 2014 r. na podstawie materiałów wyłąc.....

26 października 2015r.
Oskarżeni o handel narkotykami

Ap. V Ds. 68/15
W dniu 17 września 2015 r. prokuratura Apelacyjna we Wrocławiu oskarżyła siedmiu mieszkańców Wrocławia o przestępstwa związane z obrotem znacznymi ilościami środków odurzających i psychotropowych i inne przestępstwa z Ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii. Wszystkim oskarżonym zarzucono ponadto przestępstwa z art. 56 ust. 1 i 3 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii oraz inne przestępstwa z tej Ustawy, jak uczestnictwo w obrocie znaczną ilością narkotyków, ich przemyt i posiadanie.
Czterech spo.....

26 października 2015r.
Międzynarodowy Tydzień Mediacji

W tym roku Międzynarodowy Tydzień Mediacji przypada w dniach 12-17 października, a Międzynarodowy Dzień Mediacji - 15 października. Obchodzone będą pod hasłem "Masz prawo do mediacji".

W wymienionych dniach, w Prokuraturze Apelacyjej we Wrocławiu, zainteresowanym osobom udzielane będą informacje w zakresie mediacji w postępowaniu karnym.

11 września 2015r.
Nieobecność rzecznika

Z powodu nieobecności rzecznika prasowego Prokuratury Apelacyjnej we Wrocławiu w okresie od 3 do 15 września 2015 r. informacji udzielać będzie Zastępca Prokuratora Apelacyjnego – Pan prokurator Andrzej Rola.

02 września 2015r.