Aktualności

Chcieli załatwić sprawy w zkaładzie karnym w zamian za łapówki

Prokuratura Apelacyjna we Wrocławiu skierowała akt oskarżenia w sprawie o sygn. Ap V Ds. 43/14 przeciwko czterem osobom oskarżonym o przestępstwa korupcyjne.
Roberta K. oskarżono o trzy czyny, z których dwa dotyczą pomocnictwa do wręczenia korzyści majątkowej. Pierwszy z zarzucanych temu oskarżonemu czynów, zakwalifikowany z art. 18 § 3 k.k. w zw. z art. 229 § 3 k.k. w zb. z art. 271 § 3 k.k. został popełniony w marcu 2008 r. we Wrocławiu. Robert K. przyjął od Eweliny K. korzyść majątkową w kwocie 500 złotych w zamian za przekazanie je.....

07 stycznia 2016r.
Oskarżony za obrót narkotykami

Prokuratura Apelacyjna we Wrocławiu skierowała akt oskarżenia w sprawie o sygn. Ap. V Ds. 85/15 przeciwko Waldemarowi G., o przestępstwo z art. 56 ust. 1 i 3 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii w zw. z art. 12 k.k. i art. 65 § 1 k.k.
Waldemar G. w okresie od początku 2001 r. do końca 2004 r., na terenie Gdyni, Wejherowa i okolic, wbrew przepisom art. 33-35 i 37 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii, brał udział w obrocie znacznymi ilościami środków odurzających. Przy popełnieniu tego przestępstwa W.....

07 stycznia 2016r.
Wniosek o skazanie za kradzież nawozów

Prokuratura Apelacyjna we Wrocławiu w sprawie o sygnaturze akt Ap V Ds. 94/15, skierowała do Sądu Rejonowego w Pruszkowie, wniosek o skazanie bez przeprowadzania rozprawy przeciwko czterem osobom  o przestępstwo z art. 279 § 1 k.k. w zw. z art. 12 k.k.  
Wniosek o wydanie wyroku skazującego skierowano wobec Adriana T., Przemysława B., Krzysztofa L. i Pawła L., podejrzanych o to, że w okresie od 20 do 24 grudnia 2013 r. w Białutach i Ożarowie Mazowieckim, poprzez pokonanie zabezpieczeń w postaci zamkniętych na klucz drzwi do magazynu oraz alarmu, dokonali włamania d.....

07 stycznia 2016r.
Korrupcja w sieciach handlowych - akt oskarżenia

Prokuratura Apelacyjna we Wrocławiu skierowała akt oskarżenia w sprawie o sygnaturze Ap. V Ds. 28/10, przeciwko dwudziestu sześciu osobom, oskarżonym o żądanie oraz przyjmowanie korzyści majątkowych w zamian za czyny mogące wyrządzić szkodę podmiotom gospodarczym.
Aktem oskarżenia objęto zarówno osoby wręczające korzyści majątkowe, jak i osoby przyjmujące te korzyści, pełniące w okresie objętym zarzutami funkcje kierownicze w spółkach Kaufland Polska z siedzibą we Wrocławiu, Carrefour Polska z siedzibą we Wrocławiu, Real z siedzibą w Warszawie, Makro C&C Polska.....

07 stycznia 2016r.
Życzenia Świąteczne

Spokojnych Świąt Bożego Narodzenia i radości z chwil spędzonych w gronie najbliższych, wszystkim prokuratorom i pracownikom Prokuratury Apelacyjnej we Wrocławiu oraz prokuratur okręgowych i rejonowych
życzy
Prokurator Apelacyjny we Wrocławiu

21 grudnia 2015r.