Aktualności

27 maja 2016 r. dniem wolnym od pracy w Prokuraturze Regionalnej we Wrocław.....

Na podstawie zarządzenia Prokuratora Regionalnego we Wrocławiu nr 12/2016, z 20 kwietnia 2016 r., dzień 27 maja 2015 r. (piątek) jest dniem wolnym od pracy dla wszystkich pracowników Prokuratury Regionalnej we Wrocławiu w zamian za pracę w dniu 25 czerwca 2016 r. (sobota).

24 maja 2016r.
Oskarżony kolejny członek grupy przestępczej

Prokuratura Regionalna we Wrocławiu skierowała akt oskarżenia w sprawie o sygnaturze RP I Ds. 8.2016, przeciwko Marcinowi S. oskarżonemu o udział w działającej w Świdnicy oraz w innych miejscowościach zorganizowanej grupie przestępczej kierowanej przez Marka L., mającej na celu popełnianie przestępstw, w tym polegających na wprowadzaniu do obrotu znacznych ilości środków odurzających i substancji psychotropowych oraz ich udzielaniu, a także puszczaniu w obieg podrobionych polskich i obcych pieniędzy.
W ramach tej grupy przestępczej oskarżony Marcin S. brał udział .....

23 maja 2016r.
Informacja

Prokurator Regionalny we Wrocławiu informuje, iż śledztwo Prokuratury Rejonowej dla Wrocławia Stare Miasto, sygn. 2 Ds. 118.2016 w sprawie nieumyślnego spowodowania śmierci Igora S. w dniu 15 maja 2016 r. oraz przekroczenia uprawnień przez funkcjonariuszy Komisariatu Policji Wrocław Stare Miasto, tj. o czyn z art. 155 k.k. i inne, zostało przekazane w dniu dzisiejszym do dalszego prowadzenia Prokuratorowi Okręgowemu w Legnicy, celem zachowania zasady obiektywizmu oraz bezstronności w powyższej sprawie.
Śledztwo będzie kontynuowane na poziomie Prokuratury Okręgowej w Legnicy w for.....

19 maja 2016r.
Wydział Zamiejscowy Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i K.....

Informuję, że siedziba Dolnośląskiego Wydziału Zamiejscowego Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej we Wrocławiu mieści się przy ulicy Piłsudskiego 76/78 we Wrocławiu.
Naczelnikiem Wydziału jest prokurator Robert Tomankiewicz.
 
Numer telefonu do sekretariatu Wydziału Zamiejscowego – 71 335 26 18.

06 kwietnia 2016r.
Powołanie kierownictwa Prokuratury Regionalnej we Wrocławiu

W dniu dzisiejszym, w siedzibie Prokuratury Regionalnej we Wrocławiu, odbyła się uroczystość wręczenia aktów powołania Prokuratorowi Regionalnemu oraz Zastępcy Prokuratora Regionalnego we Wrocławiu. Nominacje wręczył Zastępca Prokuratora Generalnego – prokurator Robert Hernand.
Z dniem 10 marca 2016 r. na stanowisko Prokuratora Regionalnego we Wrocławiu powołany został prokurator Piotr Kowalczyk. Jednocześnie na stanowisko Zastępcy Prokuratora Regionalnego we Wrocławiu powołany został prokurator Ireneusz Czopek.

10 marca 2016r.