Aktualności

Oskarżenii o udział w nadawaniu pozorów legalności kradzionym samochodom

Prokuratura Apelacyjna we Wrocławiu skierowała akt oskarżenia w sprawie o sygn. V Ds. 60/15, przeciwko czterem mężczyznom oskarżonym o przestępstwa zmierzające do nadania pozorów legalnego pochodzenia samochodom pochodzącym z przestępstwa. Oskarżeni to mieszkańcy Oławy – Michał K., Bogusław S., Dariusz P. i Aleksandrowi J.
Materiały przeciwko tym oskarżonym zostały wyłączone ze śledztwa Ap V Ds. 46/09, obejmującego swym zakresem działalność zorganizowanej grupy przestępczej zajmującej się dokonywaniem przestępstw polegających na nabywaniu samochodów p.....

01 września 2015r.
Nieobecność rzecznika

Z powodu nieobecności rzecznika prasowego Prokuratury Apelacyjnej we Wrocławiu w okresie od 29 lipca 2015 r. do 11 sierpnia 2015 r., informacji udzielać będzie Zastępca Prokuratora Apelacyjnego – Pan prokurator Wiesław Bilski.

28 lipca 2015r.
Oskarżony paser

W dniu 30 czerwca 2015 r. Prokuratura Apelacyjna we Wrocławiu skierowała akt oskarżenia w sprawie o sygn. V Ds. 49 /15 przeciwko Piotrowi B. o czyn z art. 291 § 1 k.k. i art. 270 § 1 k.k. w zw. art. 11 § 2 k.k. w zw. z art. 12 k.k.
Piotr B. został oskarżony o to, że działając w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, wspólnie i w porozumieniu z Tadeuszem W., udzielił Andrzejowi J. pomocy do zbycia samochodu marki Audi Q7 o wartości 152.123 zł. Samochód ten został uprzednio skradziony w Getafe w Hiszpanii.
Przestępstwo z.....

28 lipca 2015r.
Kolejny diagnosta oskarżony o poświadczanie nieprawdy

Prokuratura Apelacyjna we Wrocławiu skierowała akt oskarżenia w sprawie o sygn. Ap V Ds 35/12 do Sądu Rejonowego dla Wrocławia-Śródmieścia, przeciwko Władysławowi K. i trzem innym osobom oskarżonym o poświadczanie nieprawdy i wyłudzenie poświadczeń nieprawdy. Władysława K. oskarżono o przestępstwo z art. 271 § 3 kk polegające na tym, że w grudniu 2011r. w Gdyni, jako uprawniony diagnosta Podstawowej Stacji Kontroli Pojazdów, będąc upoważniony do przeprowadzania badań oraz wystawiania zaświadczeń o przeprowadzonym badaniu technicznym pojazdów, poświadczył nieprawdę w zaświadczeniu oraz stano.....

28 lipca 2015r.
Rejestrowali kradzione samochody na podstawie fałszywych dokumentów

Prokuratura Apelacyjna we Wrocławiu skierowała akt oskarżenia w sprawie o sygnaturze Ap V Ds. 41 /15,, przeciwko Bronisławowi S. i dwóm innym osobom oskarżonym o przestępstwa związane z nabywaniem i nadawaniem pozorów legalnego pochodzenia samochodom pochodzącym z przestępstw.
Bronisława S. oskarżono o to, że w 2007 r. w Bolesławcu udzielił nieustalonym osobom pomocy do zbycia pochodzącego z kradzieży samochodu marki VW Phaeton 3.0 V6 TD o wartości 159 129,36 zł, w ten sposób, iż znalazł na niego nabywcę, a następnie działając wsp&oacu.....

28 lipca 2015r.